جستار کیفیت در تجربه های بازآفرینی شهری

شرکت عمران بهسازی شهری ایران اقدام به برگزاری رویدادی با عنوان  "جستار کیفیت در تجربه های بازآفرینی شهری" نموده است. این رویداد به منظور اعطای  جایزۀ ملی بهترین تجربه‌های بهسازی و نوسازی شهری برنامه ریزی و به اجرا گذاشته شده است .

شرکت عمران بهسازی شهری ایران اقدام به برگزاری رویدادی با عنوان  "جستار کیفیت در تجربه های بازآفرینی شهری" نموده است. این رویداد به منظور اعطای  جایزۀ ملی بهترین تجربه‌های بهسازی و نوسازی شهری برنامه ریزی و به اجرا گذاشته شده است .
این جایزه ملی به عنوان اولین جریان فرهنگی در حوزه بازآفرینی شهری مطرح و موضوع کانونی سال اول این رویداد " اقدامات بهسازی و نوسازی انجام شده در سطح محله‌های هدف برنامه های باز آفرینی شهری " تعریف شده  است .
این مراسم  در روز پنج شنبه 23 مهرماه سال جاری از ساعت 8 تا 12 صبح در سالن قلم کتابخانه ملی و با حضور مقام عالی وزارت راه و شهر سازی برگزار می گردد.
بی شک  حضور گرم شما و مدیران آن مجموعه باعث غنای فرهنگی و ارزش بخشیدن به این رویداد ملی خواهد گردید .تعداد مشاهده: 818
1394/8/24
print