معرفی کتاب "اطلس پایداری شهر تهران"

کتاب "اطلس پایداری شهر تهران " با استفاده از اطلاعات مفید " رصدخانه شهری تهران" و با همکاری معاونت شهرسازی و معماری شهرتهران و به قلم توانمند دکتر اسفندیار زبردست به رشته تحریر درآمده و ...

 

 توسط سازمان فناوری و اطلاعات شهرداری تهران در سال 1395 در 225 صفحه به چاپ رسیده است.این مستند در 6 فصل تنظیم شده که ابتدا با مروری بر متون نظری و تجربی مرتبط، شاخص های نشانگر موضوع پایداری شهری را تدوین  نموده است ؛محورهای این اطلس شامل پایداری زیست محیطی ،پایداری اجتماعی، پایداری اقتصادی، آسیب پذیری اجتماعی،  تاب آوری شهری  و پراکنده روئی شهری می باشد.در این خصوص چهارچوب نظری و مدل های مفهومی مناسب با شرایط کلانشهر تهران برای هریک از موضوعات مذکور ارائه شده است . سپس با استفاده از روش های کمی مناسب توزیع فضائی این موضوعات در سطح محله های کلانشهر تهران نقشه سازی شده است ؛و در پایان پیش از بخش منابع و مآخذ جمع بندی نهائی صورت پذیرفته است؛ در نهایت می توان اظهار داشت که " اطلس پایداری شهر تهران " نتیجه تلاش و پژوهش و همکاری همه جانبه سازمان های متولی این امر بوده و هدف ، ارائه یک اطلس کارآمد برای متخصصین و علاقه مندان آن می باشد.


تعداد مشاهده: 277
1396/9/1
print