مجله شهر نگار مجله ای علمی آموزشی میان رشته ای در زمینه ی مسائل مدیریت شهری، با تاکید بر حوزه های  شهرسازی، فناوری اطلاعات، سیستم های اطلاعاتی و اطلاعات مکانی است. هدف از انتشار مجله، ارائه نتایج پژوهش ها و آموزش تجربه های علمی می باشد. نوشتار های پژوهشی، تحلیلی، مروری، گزارش های علمی در رابطه با محورهای هر شماره پذیرفته می شود.این مجله در حال حاضر به صورت دوماهنامه از طرف سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران چاپ می شود.
جهت اشتراک نشریه فرم اشتراک پیوست شده را پرنموده و به همراه فیش واریزی به آدرس ایمیل shahrnegar@tehran.ir ارسال نمایید.

فراخوان مقاله نشریه شهرنگار

نشریه شهرنگار از استادان، پژوهشگران و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دعوت می‌کند تا مقاله های خود را در محورهای تخصصی توسعه و احیای مرکز تاریخی شهر تهران، مدیریت زمین، نظام آمار و اطلاعات در شهر به دفتر نشریه ارسال نمایند.

 


جستار کیفیت در تجربه های بازآفرینی شهری

شرکت عمران بهسازی شهری ایران اقدام به برگزاری رویدادی با عنوان  "جستار کیفیت در تجربه های بازآفرینی شهری" نموده است. این رویداد به منظور اعطای  جایزۀ ملی بهترین تجربه‌های بهسازی و نوسازی شهری برنامه ریزی و به اجرا گذاشته ...ادامه مطلب...


آرشیو اخبار

شناسنامه شهرنگار

صاحب امتیاز: سازمان فناوری و اطلاعات و ارتباطات تهران

مدیر مسئول : مهندس علی اصغر قائمی 
سردبیر : دکتر راما قلمبر دزفولی
دبیر بخش ویژه: مهندس احمد فرهادی پور 

 

 

مروری بر آخرین شماره 80-79

آخرین شماره ها