اهداف و خط مشی‌ها
خط مشی ها:
 • آگاهی دهی و اطلاع رسانی در خصوص دانش و تجارب اکتسابی شهرداری تهران در حوزه های تخصصی
 • تحقیق و بسط پژوهش های مرتبط با مسائل روز شهر و شهرداری تهران
 • استفاده از ظرفیتهای دانشگاهی جهت کنکاش در مسائل اجرایی مدیریت شهری
 • گروههای هدف نشریه شهرنگار
 • مديران و کارشناسان شهرداريهاي سراسر کشور
 • اعضاي شوراهاي اسلامي شهرداري هاي سراسر کشور
 • مديران وکارشناسان دستگاه هاي اجرايي دولتي مرتبط با امور شهرداريها
  • وزارتخانه هاي فناوری اطلاعات راه و شهرسازي , کشور , معاونت برنامه ريزي راهبردي رياست جمهوري
  • سازمان شهرداريها و دهياري هاي کشور
 • مراکز تحقيقاتي مرتبط
  • مرکز مطالعات و تحقيقات شهري سازمان شهرداري ها
  • مرکز مطالعات استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت نظام
  • مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي<
  • . . .
 • نهادهاي حرفه اي و تخصصي
  • جامعه شهرسازان
  • انجمن جامعه شناسان
 • مراکز دانشگاهي
  • اعضاي هيأت علمي دانشگاه ها
  • دانشجويان رشته هاي مرتبط
  • صاحب نظران داخلي و بين المللي
  • کارشناسان و متخصصين مرتبط