درباره نشریه

مجله شهر نگار،

مجله ای علمی آموزشی میان رشته ای در زمینه ی مسائل مدیریت شهری، با تاکید بر حوزه های  شهرسازی، فناوری اطلاعات، سیستم های اطلاعاتی و اطلاعات مکانی است. هدف از انتشار مجله، ارائه نتایج پژوهش ها و آموزش تجربه های علمی می باشد. نوشتار های پژوهشی، تحلیلی، مروری، گزارش های علمی در رابطه با محورهای هر شماره پذیرفته می شود.این مجله در حال حاضر به صورت دوماهنامه از طرف سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران چاپ می شود.
جهت اشتراک نشریه فرم اشتراک پیوست شده را پرنموده و به همراه فیش واریزی به آدرس ایمیل shahrnegar@tehran.ir ارسال نمایید.