شماره های پیشین نشریه
نشریه شماره 82 شهرنگار
image
عنوان نشریه: ویژه تهران هوشمند (1)
تاریخ انتشار: سال هفدهم - 1396 تعداد صفحات: 60

برای دانلود اینجا را کلیک نمایید.

نشریه شماره 81 شهرنگار
image
عنوان نشریه: ویژه کنفرانس فناوری اطلاعات در مدیریت شهری
تاریخ انتشار: فروردین ماه 1396 تعداد صفحات: 126

برای دانلود اینجا را کلیک نمایید.

نشریه شماره 79-80 شهرنگار
image
عنوان نشریه: نظام آدرس‌دهی هوشمند در مدیریت شهری
تاریخ انتشار: آبان و دی 95 تعداد صفحات: 74

برای دانلود اینجا را کلیک نمایید.

نشریه شماره 77-78 شهرنگار
image
عنوان نشریه: رصد کیفیت زندگی در شهر تهران
تاریخ انتشار: تیر و شهریورماه 95 تعداد صفحات: 105

برای دانلود اینجا را کلیک نمایید.

نشریه شماره 75-76 شهرنگار
image
عنوان نشریه: نظام آمار و اطلاعات و کاربرد آن در مدیریت شهری
تاریخ انتشار: اسفند 94 و اردیبهشت 95 تعداد صفحات: 125

برای دانلود اینجا را کلیک نمایید.